การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ที่ SMIS โรงเรียน เว็บไซต์
1 34030001 บ้านแก้งกอก http://ubon.obec.go.th
2 34030002 บ้านนาแค
3 34030003 บ้านสัน Ban San School
4 34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง http :// ubon .obec.go.
5 34030005 บ้านห้วยหมาก www.huaimak.ac.th
6 34030006 บ้านคำไหล http://ubon.obec.go.th/
7 34030007 บ้านจุการ
8 34030008 บ้านขัวแคน http://obec.go.th/khau
9 34030009 บ้านหนองเชือก http://www.nongchunk.oneman.asia
10 34030010 บ้านดอนน้ำคำ
11 34030011 บ้านหนองสองห้องดอนตูม http://ubon.obec.go.th/
12 34030012 บ้านโนนหนองบัว http://ubon.obec.go.th/
13 34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา http://ubon.obec.go.th/
14 34030014 บ้านไร่ http://ubon.obec.go.th/
15 34030015 บ้านหินโงม http://ubon.go.th/schoo
16 34030016 บ้านตุงลุงเหนือ gg.gg/tunglungnue-ac-th
17 34030017 บ้านโนนกุง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10347108
18 34030018 บ้านฟ้าห่วน data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710819
19 34030019 บ้านคำเตย :htt://Ubec.go.th/Schoo
20 34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่ http://ubon.obec.go.th/
21 34030021 บ้านนาเอือด http://ubon.obec.go.th/
22 34030022 บ้านหนองห้าง ?http://obec.go.th/scho
23 34030023 บ้านนาเลิน -
24 34030024 บ้านคำหมาไนร่องเข http//ubon.obec.go.th/s
25 34030025 บ้านสวาสดิ์ http:// ubon.obec.go.th
26 34030026 บ้านนาโป่งโพน http://ubon.obec.go.th/
27 34030027 บ้านป่ากุงน้อย http//ubec.go.thschool/gungnoy/index.html
28 34030028 บ้านป่ากุงใหญ่ http://ubon.obec.go.th/
29 34030029 บ้านหนองผักแพว ubon.go.th/school/nongpaw/imdex.htm
30 34030030 บ้านลาดควาย http://ubon.obec.go.th/
31 34030031 บ้านหนองหอย ?http://school.obec.go.
32 34030032 บ้านจันทัย http:/ubon.obec.go.th/s
33 34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก http://ubon.obec.go.th/
34 34030034 บ้านหนองขุ่น www.nongkoon.oneman.asia
35 34030035 บ้านดอนโพธิ์ http://school.obec.go.t
36 34030036 บ้านภูหล่น http://ubon.obec.go.th/
37 34030037 บ้านหนองไผ่ htto://ubon.obec.go.th/
38 34030038 บ้านคำบง http:/ubon.obec.go.th/s
39 34030039 บ้านสระคำ http://obon.obec.go.th/
40 34030040 บ้านสงยาง http://www.bsy.ac.th
41 34030041 บ้านโนน http://ubon.obec.go.th/
42 34030043 บ้านสิม http://ubon.obec.go.th/
43 34030044 บ้านหนามแท่ง http://ubon.obec.go.th.
44 34030045 บ้านชาด http:ubon.go.th/school/banchad
45 34030046 บ้านนาทอย http://ubon.obec.go.th/
46 34030047 บ้านนาคอ http://ubon.obec.go.th/
47 34030048 บ้านสร้างถ่อ
48 34030049 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
49 34030050 บ้านโหง่นขาม -
50 34030051 บ้านดงนา
51 34030052 บ้านงิ้ว http://ubon.obec.go
52 34030053 บ้านเอือดใหญ่ http://ubon.obec.go.th/
53 34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ http://ubon.obec.go.th/
54 34030055 บ้านด่าน
55 34030056 บ้านห้วยหมากใต้
56 34030057 บ้านเวินบึก ubon.obec.go.th/school/
57 34030058 บ้านห้วยสะคาม -
58 34030059 บ้านตุงลุง http://obon.obec.go.th/
59 34030060 บ้านหัวเห่ว -
60 34030061 บ้านคันท่าเกวียน -
61 34030062 บ้านซะซอม http://ubon.obec.go.th
62 34030063 บ้านนาโพธิ์กลาง www.naphoklag.ac.th
63 34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้ -
64 34030065 บ้านทุ่งนาเมือง http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
65 34030066 บ้านหนองผือ
66 34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง http:www.nongsangwangorngschool.com
67 34030068 บ้านกุดเรือคำ
68 34030069 บ้านดงบาก www.dongbak.com
69 34030070 บ้านดงมะไฟ ?http:obec.go.th/dongma
70 34030071 บ้านหนองแสงใหญ่ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID
71 34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง http://area.obec.go.th/
72 34030074 บ้านตามุย http://ubon.obec.go.th/
73 34030075 บ้านกุ่ม http://ubon.obec.go.th/
74 34030076 ชุมชนห้วยไผ่ www.obec.go.th/pai
75 34030077 เพียงหลวง 12 ?http://ubon.obec.go.th
76 34030078 บ้านห้วยยาง banhuaiyang.orgfree.com
77 34030079 บ้านดงดิบ http:school.obec.go.th/
78 34030080 บ้านนาบัว http//www.school.obec.g
79 34030081 บ้านโพนแพง http://Ubon.Obec.go.th/
80 34030082 บ้านดงแถบ
81 34030083 บ้านบะไห http://ubon.obec.go.th
82 34030084 บ้านกุดชมภู data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_
83 34030085 บ้านแก่งเจริญ
84 34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 202.143.185.22/school/school003/
85 34030087 บ้านโชคอำนวย http://ubon.go.th/chokamnauy.co.th
86 34030088 บ้านโนนม่วง
87 34030089 บ้านยอดดอนชี http://202.143.185.22/school/school006
88 34030090 บ้านหินลาดแสนตอ www.hinlardsaentor.ac.th
89 34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) -
90 34030092 บ้านแก่งยาง http://ubon.obec.go.th/
91 34030093 บ้านไทรงาม http:school.obec.go.th/
92 34030094 บ้านนาดี http://Ubon.Obec.go.th/
93 34030095 บ้านม่วงฮี http://school.obec.go.t
94 34030096 บ้านนาเจริญ http://school.obec.go.t
95 34030097 บ้านบุ่งคำ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710587
96 34030098 บ้านภูมะหรี่
97 34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ -
98 34030100 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 0
99 34030101 บ้านห้วยแดง www.school.huaydang.com
100 34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) -
101 34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม
102 34030104 บ้านชาด โรงเรียนบ้านชาด
103 34030105 บ้านนาโพธิ์ http://school.obec.go.t
104 34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) www.chadhee.com
105 34030107 บ้านเลิงบาก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710
106 34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) -
107 34030109 บ้านโนนจันทน์ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID
108 34030110 บ้านโดมประดิษฐ์ http://ubon.obec.go.th/
109 34030111 บ้านนกเต็น http://noktenschool.com/
110 34030112 บ้านราษฎร์เจริญ
111 34030113 บ้านโนนกาหลง http://ubon.obec.go.th/
112 34030114 บ้านแก่งดูกใส data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710625
113 34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID
114 34030116 บ้านโนนคูณ http:/ubon.obec.go.th/
115 34030117 บ้านนาชุม www.nachum.ac.th
116 34030118 บ้านหนองคูณ
117 34030119 บ้านแขมเหนือ http;//ubon.obec.go.th/
118 34030120 บ้านแขมใต้ -
119 34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103471
120 34030122 บ้านวังแคน www.ubon.obec.go.th/sch
121 34030123 บ้านท่าช้าง
122 34030125 บ้านถิ่นสำราญ
123 34030126 บ้านสร้างแก้ว http://ubon.obec.go.th/
124 34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) http://ubon.obec.go.th/
125 34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม
126 34030129 บ้านโพธิ์ศรี http//school.obec.go.th
127 34030130 บ้านนาหว้า http://www.obec.go.th/s
128 34030131 บ้านโนนข่าโนนยาง http://ubon.obec.go.th/
129 34030132 บ้านหนองโพธิ์ http://ubon.obec.go.th/
130 34030133 บ้านสะพือท่าค้อ
131 34030134 บ้านสะพือใต้ http://ubon.obec.go.th/
132 34030135 บ้านวังพอก http://ubon.obec.go.th/
133 34030136 บ้านนาแก ?http://schllo.go.th/na
134 34030137 บ้านนาจาน
135 34030138 บ้านคำผ่าน http://school.obec.go.th/kompanubon3
136 34030139 ชุมชนบ้านระเว www.chumchonbanraway.ac.th
137 34030140 บ้านไร่ใต้
138 34030141 บ้านผักหย่า http://ubon.obec.go.th/
139 34030142 บ้านแก่งกอก http:school.ogec.go.th/
140 34030143 บ้านโนนค้อลุคุ
141 34030144 บ้านโนนสุข http://obec.go.th/schoo
142 34030145 บ้านหนองสองห้อง www.ubon.obec.go.th/sch
143 34030146 บ้านหนองบัวฮี http://ubon.obec.go.th/
144 34030147 บ้านโนนยานาง http://Ubon.obec.co.th/
145 34030148 บ้านดอนงัว http://School.Obec.go.th
146 34030149 บ้านบัวทอง
147 34030150 บ้านหนองกอก -
148 34030151 บ้านบัวแดง http://ubon.obec.go.th/
149 34030152 บ้านดูกอึ่ง http://area.obec.go.th/
150 34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
151 34030154 บ้านเม็ก http://ubon.obec.go.th/
152 34030155 บ้านอ่างหินน้อย http://web.thaicool.com
153 34030156 บ้านโนนสว่าง http://School.obec.go/n
154 34030157 บ้านดอนก่อ ubon.obec.go.th./ubonra
155 34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) www.bananghin.org
156 34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
157 34030160 บ้านนาทม http://ubon.obec.go.th.
158 34030161 บ้านไฮหย่อง http://ubon.go.th/schoo
159 34030162 บ้านห้วยดู่ http://ubon.obec.go.th/
160 34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว htt://Ubon obec.go.th.s
161 34030164 บ้านจิกลุ่ม http:
162 34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) ?http://ubon obec.go.th
163 34030166 บ้านนาห้วยแคน
164 34030167 บ้านม่วงโคน
165 34030168 บ้านแก่งกบ
166 34030169 บ้านดอนตะลี http:Ubon.obec.go.th/do
167 34030170 บ้านดอนพันชาด donpanchat
168 34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) namonschool.ac.th
169 34030172 บ้านนาคาย htpp://school.obec.go.t
170 34030173 บ้านดอนขวาง -
171 34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน http://ubon.obec.go.th.
172 34030175 บ้านคำหนามแท่ง knt@gmail.com
173 34030176 บ้านหนองโน 202.143.185.22/school/nongno/
174 34030177 บ้านสำโรง www.bansamrong.com
175 34030178 บ้านหนองกุง
176 34030179 บ้านหนองกุงน้อย
177 34030180 บ้านคำเตย http://ubon.obec.go.th.
178 34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) http://school.obec.go.th
179 34030182 บ้านโคกเที่ยง data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103471
180 34030183 บ้านดอนชี http://ubon.obec.go.th/school/donchi
181 34030184 บ้านปากบุ่ง
182 34030185 บ้านห้วยน้ำใส http://www.banhuaynamsai
183 34030186 บ้านคำเขื่อนแก้ว 202.143.174.14/web/index.php?School_ID=1034710927
184 34030187 นิคมสร้างตนเอง 5 ubon.obec.go.th/
185 34030188 นิคมสร้างตนเอง 6 htt://ubon.obec.go.th/s
186 34030189 บ้านหนองชาด http://school.obec.go.t
187 34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) http:ubon.obec.go.th/sc
188 34030191 บ้านห้วยไฮ http://ubon.obec.go.th/
189 34030192 บ้านคันเปือย htt:/ubon.obec.go.th/sc
190 34030193 บ้านลาดวารี www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%
191 34030194 บ้านสุวรรณวารี http://ubon.obec.go.th/
192 34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง http://ubon.obec.go.th/
193 34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 -
194 34030197 บ้านทุ่งหนองบัว thungnongbua.ac.th
195 34030198 บ้านหนองเม็ก www.nongmek.ac.th
196 34030199 บ้านหินสูง http://school.obec.go.th./hinsoong
197 34030200 นิคมสร้างตนเอง 2 http://school.obec.go.t
198 34030201 นิคมสร้างตนเอง 3 www.Nikom 3school.go.th
199 34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) http://ubon.obec.go.th/
200 34030203 บ้านแหลมทอง -
201 34030204 บ้านโนนก่อ
202 34030205 บ้านป่าเลา
203 34030206 บ้านพลาญชัย www.ubon.obec.go.th/sch
204 34030207 บ้านห้วยเดื่อ http://ubon.obec.go.th/
205 34030208 บ้านเหล่าคำ 202.143.174.18/web/index_view.php?School_ID=103471
206 34030209 บ้านบากชุม hptt://www.Bargcumschool.com
207 34030210 บ้านคำก้อม
208 34030211 บ้านโนนจิก www.nonjig.ac.th
209 34030212 บ้านฝางคำสามัคคี http://ubon.obec.go.th/
จำนวนโรงเรียน 209